В Державній архівній бібліотеці зберігається примірник Уставу споживчого товариства села Гопчиця Бердичівського уїзду за 1910 рік. Нам вдалось отримати його копію, публікуємо його для загального ознайомлення.

Примірник дуже цінний, адже до друкованого зразка хтось від руки дописав багато суттєвих деталей – зокрема, перелік фундаторів товариства.

Довідково: На початку 20 століття для території України був характерним інтенсивний розвиток кооперативного руху. За даними К.Пажитнова, на початку 1914 кількість споживчих товарист досягла 3280, а в 1917 — 4873. Споживча кооперація Наддніпрянської України об’єднувала близько 1,4 млн членів.

Після 1905 з’явилися перші укр. об’єднання споживчих т-в (спілки). 1908 виникла Київ. спілка споживчих т-в, що об’єднала 180 т-в Київської губернії та окремі споживчі кооперативи Подільської губернії, Волинської губернії, Полтавської губернії та Чернігівської губернії. 1912 виникла Харків. спілка споживчих т-в (“Товарищество потребительских обществ Юга России”). 1915 на базі Полтав. т-ва гуртових закупівель заснована Полтав. спілка споживчих т-в. На 1 січня 1917 в Україні вже було 26 спілок споживчих т-в. Більше про це читайте за посиланням.

Засновники споживчого товариства в селі Гопчиця:

Священник Василь Будкевич
Учитель В. Граблик

Селяни села Гопчиця:
Агафон Довганенко
Терентій Гавенко
Григорій Білогубець
Кирило Загинайло
Трохим Малик
Дмитро Павленко
Гаврил Максименко
Карп Храбан
Єфим Павленко
Кирило Братківський
Василь Гавенко
Євген Білогубець
Федір Гавенко

За неграмотних Якова Луценка, Дмитра Захарченка, Мартина Науменка, Омеляна Дибського, Євменія Гавенка, Євтифія Кириченка, Кузьму Загинайла, Семена Ващенка, Флора Лабенка, Якова Павленка, Онисима Братківського, Архипа Довганенка, Юстина Лабенка, Гаврила Штепури, Юстина Скрипника, Євстафія Скрипника розписався Трофим Малик.

1910 рік, 14 листопада

У народному музеї історії села Гопчиця зберігаються фотографії 1920-х років із представниками Гопчицького споживчого кооперативного товариства.

Стоять зліва направо: Прилуцький Микола Олександрович (бухгалтер ССТ), Максименко Семен Олександрович (секретар сільської ради, закатований нацистами в роки Другої світової), Токовий Демедь Семенович. Сидять зліва направо: Токовий Трохим Семенович, Шевченко Охрем Семенович (голова ССТ, репресований радянською владою)

Гопчицьке споживче товариство, 1937 рік

Гопчицьке споживче товариство, 1937 рік