Повстанець загону Івана Трейка (полковник УНР, повстанський отаман, генерал-хорунжий УПА) Сиротян-Петренко Семен Трифонович, 1889 року народження з села Гопчиці. Українець, із селян, малописьменний, колгоспник, одружений, має 2 дітей. Арештований 29.08.1937 року, – уривок із книги “Реабілітовані історією: У 27 томах. Вінницька область”. 

В довідці-характеристиці на нього Гопчицької сільради від 1939 року було зазначено:

“Сиротян-Петренко Семен Трифонович походить з сім’ї бідняка. Батьки Сиротяна бідняки, сам Сиротян до революції теж бідняк. Після революції став середняком. Мав в господарстві землі польової 3.45 га та усадебної 0.25, 1 коняку, 1 корову, 1 свиню, та інший дрібний скот, с/г реманент. Хату, клуню, хліва, кам’яний льох. Родичів висланих та репресованих: має двоюрідного брата Сиротяна-Петренка Трифона О. та жінчиних братів Ходака Трифона, які забрані органами НКВД в 1937 році та жінчин брат Ходак Іван – бувший бандіт, який в сучасний момент скривається. Органи НКВД такого розшукують, з якими Сиротян мав тісний зв’язок та переховував таких, допомагаючи таким скриватись від отрядів по боротьбі з бандітами. В бандитських нальотах Сиротян безпосередньої участі не брав.

Вступивши в колгосп в 1929 році Сиротян свідомо /вів/ розкладницьку роботу в колгоспі, виступав на зборах проти правління колгоспу та затвердження норм виробітку. Підбурював колгоспників проти колективізації та організовував невихід на роботу, і цим зривав міроприємства правління колгоспу. На господарстві був в прориві” (2).

Сиротян-Петренко Семен Трифонович був арештований 29.08.1937 року і утримувався під вартою в Уманській тюрмі. Вироком трійки при Київському облуправлінні НКВД УССР (виписка з протоколу 37) від 3 вересня 1937 року засуджений на заслання в концтаборах на 10 років. Детальніше:

“Дело 4972 Погребищенского РО НКВД по обвинению Сиротян-Петренко Семена Трофимовича, 1889 г.р., украинца, гражданина СРСР, урож. и жит. села Гопчица, Погребищенского р-на, б. участник банди Трейко.

Обвиняется в том, что последнее время вокруг себя стал группировать б. участников банди Трейко, проводя среди них К.р агитацию, направленную к подриву колхозного строительства. Распостранял провокационние слухи о скорой войне СРСР с Германией и поражении Соввласти. Клеветнически отзивался о руководителях соввласти и о вожде Партии. Во время проведения подписки на заем, агитировал колхозников не подписиваться, так как заем не для укрепления, а чтоби откупиться временно от Германии и Польши. “Ето им все равно не поможет и скоро советской власти не будет”.-

ПОСТАНОВИЛИ:
Сиротян-Петренко Семена Трофимовича заключить в ИТЛ сроком на десять лет, считая строк с 29.08.1937 г.

Верно: Секретарь тройки – Альтзицер” (4).

В постанові начальника УНКВС Вінницької області від 20 січня 1940 року, яка відхилила клопотання сина Сиротяна-Петренка про перегляд рішення трійки і звільнення його батька з-під варти, залишивши рішення трійки в силі, є такі відомості:

“Сиротян-Петренко С.Т. и Ходак Т. Х. в 1920-1922 гг. принимали активное участие в диверсионной банде Трейко, которая совершала налети: на ж.д мост с целью взрива последнего для производства крушения воинских поездов, где бил убит начальник охрани моста; совершала налет на Богачевскую мельницу с целью уничтожения муки, отправляемой для Красной армии, а также виступала против частей Красной армии. Сиротян-Петренко С.Т. и Ходак Т. Х. принимали участие в убийстве уполномоченого ГПУ Рунгерта. В 1937 году Сиротян-Петренко С.Т. и Ходак Т. Х. и осужденние по настоящему делу участники политбанди Трейко, Динский и Луценко собирались на квартире Сиротяна-Петренка С Т, где вели антисоветские разговори о предстоящей войне с Советским Союзом, виражая пораженческие тенденции в отношении Советского Союза, висказивали терористические взгляди и настроения по адресу руководителей партии и соввласти, а также проводили антисоветскую агитацию среди колхозников, направленную на подрив колхозного строя и мероприятий, проводимих партией и соввластью на селе…”

Підписали постанову: слідчий слідчастини УНКВД Тюхтій, начальник слідчастини УНКВД лейтенант держбезпеки Ворона. (5).

Іншим документом під грифом таємно, чекісти вирішили усно повідомити сина Сиротяна-Петренка – Гаврила, який мешкав у Києві, що його клопотання на ім’я Й. Сталіна розглянуто і в перегляді справи його батька відмовлено (6).

Рішенням президії Вінницького обласного суду від 8 жовтня 1958 року Сиротяна-Петренка Семена Трифоновича реабілітовано, а рішення трійки УНКВД по Київській області від 3.09.1937 року скасовано. Аналогічне рішення по справі було ухвалено щодо інших учасників загону Трейка: Динського Афанасія Семеновича, Луценко Ясона Пилиповича, Динського Платона Семеновича, Ходака Трифона Харитоновича, Луценка Іларіона Захаровича.

Більше про це читайте за посиланням.

Джерела:

1. Реабілітовані історією : У двадцяти семи томах. Вінницька область / Редакція тому : Л. М. Спірідонова (голова), В. П. Лациба, С. С. Нешик та ін.; Упорядники : В. П. Лациба (керівник), В. І. Білоконь, К. Д. Бухін, В. Ю. Васильєв, М. В. Вижга, К. В. Завальнюк, С. Л. Калитко, П. М. Кравченко, І. П. Мельничук, В.І.Петренко, Р.Ю.Подкур, О.К.Струкевич. — Кн. 4. — Вінниця : ФОП «Каштелянов О. І.», 2012.- с. 625, 765, 767.

Світлина Сиротяна-Петренка Семена Трифоновича с. 765 номер 22., с.767.
і коротка довідка с. 625 з книги.

2. Довідка Гопчицької сільради від 1939 року на Сиротяна-Петренка Семена Трифоновича.
Державний архів Вінницької області (ДАВО).-Ф.Р-6023, оп.4, спр. 8236, арк.190 і зворот.

3. Довідка Гопчицької сільради від 1940 року на Сиротяна-Петренка Семена.
ДАВО.-Ф.- Р-6023, оп.4, спр. 8236, арк. 219 і зв.

4. Вирок трійки при Київському облуправлінні НКВД УССР (виписка з протоколу 37) від 3 вересня 1937 року. ДАВО.-Ф.- Р-6023, оп.4, спр. 8236, арк. 99.

5. Постанова начальника унквд вінницької області від 20 січня 1940 року. ДАВО.-Ф.- Р-6023, оп.4, спр. 8236, арк.225-227.

6. ДАВО.-Ф.- Р-6023, оп.4, спр. 8236, арк.228.

Підготував і дослідив Володимир Барцьось

Click edit button to change this text.