В переписі шляхти чиншової за 1811 рік у Гопчиці проживало таких чотири родини. На той час Гопчиця перебувала в Махновському повіті, Київській губернії. 

Чиншовики — формально належали до шляхти, фактично верства вільних селян, що одержувала панські чи державні землі для користування і за це платили чинш у формі натурального оброку або грошової ренти. Селяни-чиншовики могли передавати цю землю у спадкове користування, накладати на неї сервітути тощо, але титул власності залишався за первісним власником.

Шляхетская ведомость

1811 года Сентября 30 дня Кіевской губерній, Махновского повета, села Гопчицы, владения Графа Ржевуского о жительствующих воономъ мужского пола Чиншовой шляхты.

1. Георгий Антоновъ сынъ Чайковский.

2. Шимонъ Петровъ сынъ Саганевичъ.
Шимона дети: Янъ, Каземиръ, Антоний, Францишек, Игнатий, Николай
Яна Шимонова дети: Янъ, Вицентий

3. Михайло Константинов сынъ, дворецкий летъ 30 (прибыли съ села Черямошного 1796 года)
Михайла сынъ Григорий

4. Янъ Яновъ сынъ Витвицкий (прибыли съ села … 1806 года)
Сынь его Юзефъ (поступил въ воинскую службу 1811 года)

Итого шляъты – 7

Къ сей ведомости руку приложилъ местечка Погребище шляхетский намесникъ Станислав Яна син Верпачовский”.

Зазначимо, що ці ж самі родини були в Гопчиці в ревізії шляхти чиншової за 1795 рік.

Перепис однодвірців за 1842 рік в Гопчиці