В переписі шляхти/шляхти чиншової Брацлавської губернії, Липовецького уїзду за 1795 рік у Гопчиці проживали родини шляхтичів.

У першій відомості йдеться про родину посесора (орендатор землі, власник посесійного підприємства) Яна Станіславовича Вітвіцького, який за 8 тисяч польских злотих дав у оренду на 3 роки землю графу Адаму Станіславовичу Ржевуському.

“Ведомость о семействе посессора Яна Станиславова сына Витвицкаго Свинтоводица

1795 года месяца ноября 15 дня шляхтичъ Янъ Станиславовъ сынъ Витвицкий Свинтоводиц, недвижимой собственностю неимеющей недвижимымъ именіем Брацлавской губернія въ Липовецкомъ уезде въ селе Гопчице по праву заставному съ 1795 года отъданному на три года въ занятой сумме 8000 польскихъ злотыхъ от господина действительного статского советника графа и кавалера Адама Станиславова сына Ржевуцкаго.

Шляхтичъ Янъ Станиславовъ сынъ Витвицкий Свинтоводицъ, жена его Розалия Юзефова, у нихъ дочь Полония (малолетня при отце) – имеетъ четыре двора крестьянских въ посессии заставной въ Липовецком уезде – которые по ревизии состоятъ у дедичнаго владельца графа Ржевуцкаго”.

Крім цього, в цьому ж році був окремий перепис родин шляхти чиншової, які проживали в Гопчиці (чиншовики — формально належали до шляхти, фактично верства вільних селян, що одержували панські чи державні землі для користування і за це платили чинш у формі натурального оброку або грошової ренти. Селяни-чиншовики могли передавати цю землю у спадкове користування, накладати на неї, сервітути тощо, але титул власності залишався за первісним власником).

Чиншовиків у Гопчиці станом на 1795 було дві родини.

“Ведомость о Чиншовой шляхте жительствующий в селе Гопчице

1795 года месяца ноября 15 дня Браславской губерніи Липовскаго уезда села Гопчицы владельца онаго графа Адама Станиславова сына Ржевускаго уполномоченный отъ него шляхтичь Тимофей Петра сын Острожский спасноподатель.

Дале сїю ведомость о жительствующей въ упомянутомъ селе Гопчице шляхте недвижимой собственности неимеющей имянуемыхъ чиншовыхъ и прочихъ невходящихъ в окладъ обитателяхъ.

Живущей на владельческихъ въ упомянутомъ селе Гопчице грунтах по условиям владения чиншовой шляхте а именно:

1. Домъ
Георгий Антонов сын Чайковский жена его Фекла Стефанова дочь
Дети: дочь девица Виктория, дочь девица Ядвига.

2. Домъ
Шимонъ Петров сын Саганевичъ, жена его Тереза Антониева дочъ
Дети: сынь Иван, сын Каземиръ, сын Антоний, сын Францишек, сын Игнатий, дочь Марианна”

Перепис однодвірців за 1842 рік в Гопчиці